NOR / ENG

Personvernserklæring

Sist oppdatert: 11.juni 2024

Personvern er viktig for Jensen Scandinavia, og vi tar hensyn til dette når vi oppretter og driver våre elektroniske tjenester.

Denne personvernerklæringen («erklæring») angir hvilke typer personopplysninger vi samler inn fra deg når du bruker nettstedet vårt, hvordan vi samler inn og behandler den informasjonen, hvem vi deler den med og visse rettigheter du har i forhold til denne informasjonen. Denne erklæringen gjelder nettsiden www.jensenscandinavia.com som eies og drives av CBK Distribusjon AS.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Jensen Scandinavia er ansvarlig for dine personopplysninger. Jensen Scandinavia betyr her CBK Distribusjon AS (registrert i Norge under organisasjonsnummer 995 971 003. Med hensyn til gjeldende personvernlovgivning er det CBK Distribusjon AS som tilbyr tjenester eller kommuniserer med deg som er behandlingsansvarlig. Denne erklæringen gjelder for alle slike selskaper.

Innsamling av dine personopplysninger

Vi kan samle inn begrensede personopplysninger som din nettleser gjør tilgjengelig på nettstedet vårt når du besøker det. Denne logginformasjonen inneholder din internett-protokolladresse, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for besøket ditt, og en eller flere informasjonskapsler som kan identifisere nettleseren din unikt. Vi bruker denne informasjonen til å bedre forstå brukeres adferd for å forbedre våre tilbud, og for å forhindre skadelig bruk, for eksempel hacking og dataangrep.

Når vi ber deg om å gi oss ytterligere personopplysninger, vil vi informere deg om den informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, hvem den blir delt med og hvor lenge vi vil lagre den. Vi håper dette vil hjelpe deg med å gjøre en informert beslutning om å dele dine personopplysninger med oss.

Vi vil kun bruke personopplysningene du oppgir for å utføre formålet vi samlet inn informasjonen til. Dine data vil ikke bli brukt til andre formål, som direkte markedsføring, med mindre vi har varslet deg og, der det er rettslig påkrevet, har ditt eksplisitte samtykke.

Informasjonsdeling

Vi kan dele slik informasjon i en av følgende begrensede tilfeller:

◾ Vi har ditt uttrykkelige og dokumenterte samtykke.

◾ Vi gir slik informasjon til våre leverandører og samarbeidspartnere utelukkende med formål om å behandle forespørselen din på våre vegne. En slik deling, er underlagt avtaler som forplikter disse partene til å behandle personopplysningene i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, som inneholder konfidensialitets- og sikkerhetsforanstaltninger, og du vil bli informert om dette.

◾ Vi konkluderer med at vi er lovpålagt eller i god tro mener at tilgang, bevaring eller utlevering av slik informasjon, etter vår grundige vurdering, er nødvendig for å beskytte CBKs rettigheter, eiendom eller sikkerhet, dets brukere eller offentligheten.

Vi vil dele dine personopplysninger med våre tilknyttede selskaper for å gi deg våre tjenester som beskrevet i denne erklæringen. Vi fortsetter å implementere retningslinjer og prosedyrer i alle CBK-selskapene i de landene vi opererer i for å sikre at personopplysninger lagres og behandles i henhold til de samme personvern- og sikkerhetsstandardene i alle tilfeller.

I tilfelle deler av CBK får nytt eierskap, som oppkjøp eller fusjon med et annet selskap, vil vi informere deg (hvor loven krever det) og be om ditt samtykke før noen personlige data overføres og dermed blir gjenstand for en annen personvernerklæring.

Vi kan dele dine personlige data med noen tjenesteleverandører og partnere i den grad det er nødvendig for å gi deg en sømløs opplevelse og for å forbedre kvaliteten på tjenestene våre. Vi sørger for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte, enten ved avtaler med mottakerne, eller ved at mottakerne har underlagt seg sertifiseringsordninger som er godkjent i EU.

Vi vil ikke videreformidle dine personopplysninger til andre, unntatt i de begrensede omstendighetene som er beskrevet i denne erklæringen eller med ditt samtykke.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Om ikke annet er spesifisert i personvernerklæringen for den aktuelle tjenesten, beholder vi personopplysningene for minimumsperioden som kreves for å oppfylle de formålene vi samler inn for, blant annet for å tilfredsstille juridiske krav, regnskap eller rapporteringskrav (inkludert det som er nødvendig for at CBK skal kunne forsvare seg mot rettslige krav). Hvis vi for eksempel ber om dine personopplysninger når du sender oss en e-postforespørsel med aktuelle produkter, vil vi beholde dine data til forespørselen er ferdig behandlet. Når dataene ikke lenger er nødvendige, vil vi slette dem i samsvar med gjeldende lov.

Informasjonssikkerhet

Vi gjør passende sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang til eller uautorisert endring, avsløring eller ødeleggelse av data.

Vi begrenser tilgangen til dine personopplysninger til CBK-ansatte som trenger å ha denne informasjonen for å kunne oppfylle din forespørsel eller levere våre tjenester.

Dine rettigheter

Du har rett til å:

  • rette og oppdatere dine personopplysninger,
  • få en kopi av personopplysninger vi har om deg,
  • slette dine personopplysninger som vi ikke lenger har juridisk grunnlag til å oppbevare,
  • overføre dine personopplysninger til en ny leverandør (hvis aktuelt),
  • innvende på behandlingen av dine personopplysninger basert på legitime interesser (forutsatt at vårt grunnlag for behandlingen ikke veier tyngre enn dine personvernrettigheter), eller begrense hvordan vi bruker dine personopplysninger mens en klage blir behandlet. Du kan gjøre en slik forespørsel ved å ta kontakt med oss via kontaktskjemaet (link). I enkelte tilfeller må vi begrense disse rettighetene for å beskytte offentlig sikkerhet (for eksempel for å forhindre eller avsløre kriminalitet) eller våre interesser (for eksempel vedlikehold av juridiske privilegier).

I tilfeller der vi har bedt om samtykke til å bruke dataene dine til et bestemt formål, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Hvis du ønsker å klage på hvordan vi har håndtert dine personopplysninger, kan du kontakte oss på support@jensenscandinavia.com.